Welcome!

Empowering, Transforming, Leading

Top
Image Alt
  /  News   /  Halaga ng wikang pambansa at mga katutubong wika sa gitna ng pandemya, kinilala

Halaga ng wikang pambansa at mga katutubong wika sa gitna ng pandemya, kinilala

Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa 2020, ang  Kagawaran ng Filipino sa High School ay nagsagawa ng mga gawaing pangklase noong Agosto 24-28, 2020 patungkol sa temang itinakda ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang tema ngayong taon ay “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika: Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya.”

Nagkaroon ng pagpapaliwanag ng tema sa lahat ng klase mula sa baitang 7 hanggang 12. Sinamahan din ito ng mga gawaing gaya ng pagdaraos ng mga laro tungkol sa mga wika sa Pilipinas, pagbabahaginan ng mga karanasan sa gitna ng kasalukuyang pandemya, at pag-iisa-isa ng mga pamamaaraan na nais isulong upang palawakin ang kamalayan sa ating wika at maka-Filipinong bayanihan.

Nagpakita ng kakayahan sa paggamit ng wika at sining ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtugon sa mga gawaing maghahatid ng pagpupugay, pagdamay, at pag-asa sa panahon ng pandemya, katulad ng paglikha ng awit, pagsulat ng tula, pagbuo ng wordart, pagdisenyo ng mga Facebook profile picture frames, pagsagawa ng interbyu o forum, at paglikha ng infographics.

Narito ang mga piling gawain ng mga mag-aaral:

(Baitang 9: Jenel Cruz, Carl Marayag, at Elijah Gagarin)

[maxgallery id=”1690″]

(Baitang 10: Mula sa mga pangkat nina Paul Perez, Jan Lumanog, at Emmanuel Viado)

[maxgallery id=”1702″]