Welcome!

Empowering, Transforming, Leading

Top
Image Alt
  /  News   /  Pagdiriwang ng Linggo ng Araling Panlipunan (High School)

Pagdiriwang ng Linggo ng Araling Panlipunan (High School)

Ang taong 2020 ay naging batbat ng pagsubok at trahedya sa buong mundo. Ito ay hindi nalihis sa Pilipinas, kung saan buwan pa lamang ng Enero ay nagpakita na ng Phreatic Blast ang Bulkang Taal na nagresulta ng ashfalls sa mga karatig lalawigan at lugar nito. Umabot sa 3.4 bilyong piso ang naging pinsala sa buhay at ari-arian ng trahedya. Ang African Swine Flu na nakapaminsala sa mga produksyon ng karneng baboy na magpahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang epekto. Tinatayang bago matapos ang taon ay mag-aangkat na ang bansa ng karneng baboy sa mga karatig bansa nito upang mapigilan ang implasyon. Pagsapit ng Marso, nahinto ang panlipunang pangkabuhayan ng bansa nang maitala ang kauna-unahang local transmission ng COVID-19. Magpahanggang ngayon ay sinisikap ng pamahalaan at sektor ng kalusugang mapigilan, kundiman mahinto, nang tuluyan ang pandemyang ito.

Sa taon ring ito, ang pandaigdigang samahan na United Nations ay nagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ang tema ng pagdiriwang ay “UN 75: 2020 and Beyond, Shaping our Future Together.” Inihayag ni General Secretary Antonio Guterres na ang pagdiriwang ay magtatampok ng isang malawakang-pandaigdigang pag-uusap tungkol sa papel na ginagampanan ng pandaigdigang kooperasyon sa pagbubuo ng ninanais nating hinaharap. Nagkaroon ng mga dayalogo upang maabot ang pandaigdigang publiko, marinig ang kanilang mga pag-asa at takot, at matuto mula sa kani-kanilang karanasan. Ang layunin ng pagdiriwang ay ang pagtugon sa pagtatamo ng pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng pangangalaga sa kalusugan, malinis na tubig, kalinisan at edukasyon na epekto ng kasalukuyang pandemya ng COVID-19 at ang labis na pag – aalala sa lumulubhang krisis sa kapaligiran tulad ng climate change at pagkasira ng mga likas na yaman ng bawat bansa.

Isang repleksyon ang nakikita bilang sanhi ng mga malulubhang trahedya at pagsubok na nararanasan nating ito: ang kapabayaan sa kapaligiran. Ang Kagawaran ng Araling Panlipunan ng Paaralang Marist ay nakikiisa sa mga layuning ito ng United Nations sa pagbibigay kamulatan sa tungkuling ito ng bawat mamamayang Pilipino—sa bawat MARISTANG PILIPINO. Kaalinsabay ng tema sa buwan ng Setyembre, Integrity of Creation, na pinalawig ni Pope Francis hanggang Oktubre 11 bilang pagkilala sa mga indigenous people, na sumasabay naman sa tema ng buwan ng Oktubre, Solidarity with the Least Favored, ang mga gawain ng bawat baitang ay umaayon upang mabuksan ang isipan at kalooban ng mga mag-aaral na ipamamalas sa pamamagitan ng mga malilikhaing gawain:

  • Grade 7: UNfographics
  • Grade 8: LitraTula: 75 Taong larawan ng pag UNlad
  • Grade 9: UNlimited Progress : Ang Pagdiriwang ng 75 Taon ng Pagpapanatili ng Pag-unlad
  • Grade 10: UN Documented : 75 Taon ng Makasaysayang Pagtugon
  • Grade 11: UN-i-TED Talk: Isang Infomercial na Pagbabahagi ni Ate at Kuya tungkol sa United Nations
  • Grade 12: UNbreakable: An Asian Parliamentary Debate on Government Mitigation Program for COVID 19, Stem Cell Therapy, and Cloning

Pangarap ng bawat isa ang maibalik ang dating buhay – malaya, masaya, walang takot, puno ng pag-asa. Ang pangarap na ito ay matatamo kung ang bawat mamamayan ay magkakaisa at magtutulungan. Sa paghahangad nating maibalik ang dating buhay, isabay nating buhayin ang dating ganda ng mundo: malinis, payapa at maunlad para sa magandang bukas. Kaya natin ito. Sa ating pagsasama-sama, ang magandang layunin ng Nagkakaisang Bansa ay matatamo. Ayon nga sa Inter-Agency Task Force, “WE HEAL AS ONE.”

Inihanda ni:

Gng. Jenelyn Rafael

Araling Panlipunan Subject Area Coordinator, High School