Welcome!

Empowering, Transforming, Leading

Top
Image Alt
  /  Others   /  Linggo ng Filipino at Araling Panlipunan Ipinagdiwang

Linggo ng Filipino at Araling Panlipunan Ipinagdiwang

Ngayong Taong Panuruan 2021-2022, muling binigyang halaga ang wika at kasaysayan sa magkasamang pagdiriwang ng mga kagawaran ng Filipino at Araling Panlipunan. Nagkaroon ng katuparan ito noong Oktubre 4-8, 2021 nang ipinagdiwang ang Linggo ng Filipino at Araling Panlipunan na may temang “MARISTAtag: WIKasaysayan sa Pagbabago at Pagtatagumpay sa Hamon ng Bagong Kadawyan”.

Ang tema ay naglalayong maipakita ang gampanin ng wika at kasaysayan sa pagtugon nating mga Maristang Pilipino sa mga pagsubok at pagbangon sa panahon ng bagong kadawyan.

Ano ang ibig sabihin ng bagong kadawyan? Tila bago sa ating pandinig ang salitang “kadawyan”. Ito ay isang katutubong wikang Ilokano na nagmula sa salitang ugat na ‘dawi” na tumutukoy  sa gawi o karaniwan. Ang kadawyan ay kasingkahulugan ng kinagisnan o nakasanayan. Isa sa mga salitang nabuo at napagkasunduan para maging pamalit o panumbas sa gawi, kultura, o paraan ng pamumuhay na dapat mamutawi sa panahong nararanasan natin ngayong may pandemya.

Sa pagdiriwang ng Linggo ng Filipino at Araling Panlipunan nagkaroon ng iba’t ibang gawaing  naaayon sa kakayahan ng bawat baitang ngunit lilinang sa kanilang kasanayan sa wika, kaalaman sa kasaysayan, at pagiging malikhain at responsable sa mga gawain.

Narito ang mga gawain ng bawat baitang:

Kinder – Pagtula: Ang Po at Opo,  Pagbati Gamit ang Iba’t Ibang Diyalekto

Baitang 1 – Ang Watawat ng Pilipinas

Baitang 2 – Pasalitang Gawain: Bati Mo, Bati Ko!

Baitang 3 – Sayawit

Baitang 4 – Likhawit

Baitang 5 – Tulaang Pinoy

Baitang 6 – MASKdisenyo

Baitang   7 – Bayaning Pilipino, Ating Igayak!

Baitang 8 – Regional Headdress

Baitang 9 – Spoken Word Poetry

Baitang 10 – Sayawika

Baitang 11 – WiKasaysayan: Kritikal na Pagsusuri at Pagpapahayag

Baitang 12 – PictoSay: Larawang-Sanaysay

 

Ang mga nabanggit na gawain ay naging proyekto, gawaing pasulat o pasalita ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at Araling Panlipunan.